STOP manipulaci, aneb Konvičky v ČR nechceme!

31. 05. 2015 11:55:34
Nerad píšu v konfrontačním duchu, neboť každé zlo plodí jen další zlo. Můžete mít sebelepší neprůstřelný argument a stejně bude smeten těmi, kdo argumenty nepotřebují, protože jim ke štěstí stačí onen adrenalin z konfrontace samé.

Konfrontovat mýty s fakty je mým hobby - stejně jako jsem to udělal ve svém dávnějším článku o církevních restitucích. Názorovou pluralitu považuji za základ demokracie a vůbec si nedělám nárok na to, abych něčí názor měnil. Za co se ovšem přimlouvám - a to velmi důrazně - abychom své názory podepírali takovými argumenty, kterými se alespoň v trochu vzdělanější společnosti nezesměšníme. No a vzhledem k tomu, že již z nadpisu tohoto článku je zcela zřejmé, které argumenty do takovéto "směšné" kategorie řadím, pokusím se níže v textu vysvětlit proč - jak kladením všetečných otázek, tak i konfrontací faktů a širších souvislostí s některými obecně rozšířenými mýty.

Ještě než tak učiním, rád bych podotkl, že i "vhodně prezentovaný" a po stránce pravdivosti nepopiratelný fakt může zcela naplnit pojmové znaky mýtu a manipulace. Malý příklad: Není pravdou, že každý muž je sexuální násilník, ale 99,9% všech znásilnění je spácháno muži. Je tedy snad potřeba založit hnutí s názvem "Chlapy v ČR nechceme"?

Nyní tedy k věci samé:

Hnutí Islám v ČR nechceme (dále též "IVČRN") se vymezuje vůči jednomu konkrétnímu náboženství a v jeho rámci volá po zamezení vstupu uprchlíků z třetího světa do Evropy (podotýkám, že často jakýmkoli - i tím sebebrutálnějším způsobem). Znamená to tedy, že nemuslimští uprchlíci, jako jsou např. křesťané z Etiopie, Eritreje, Sýrie či Jižního Súdánu jsou podle IVČRN přijatelní? A pokud ne, tak proč?

Islám dle IVČRN neuznává ženu jako plnohodnotného člověka. Jak si tedy vysvětlíte skutečnost, že v uplynulých cca 20-ti letech je mezi hlavami států tolik žen právě v muslimských zemích? Namátkou pár příkladů: Indonésie - nejlidnatější muslimská země na světě (Megawati Sukarnoputri), Turecko (Tansu Çillerová), Pákistán (Benazir Bhutová), částečně uznaný stát Kosovo (Atifete Jahjagová)....

Je procesně povinné poskytnutí alibi ženám před křivou výpovědí u soudu pozitivní anebo negativní diskriminací? Jde o často ne-citovaný a záměrně dezinterpretovaný verš z Koránu "A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá jí mohla připomenout.“

Pokud je pro muslimské ženy povinné nosit burky, proč jich francouzská policie takových napočítala ze tří milionů muslimských žen žijících ve Francii pouhých 367 (zdroj zde)? Šátky pro ženy (tedy nikoli burka či nikáb, ale čádor nebo hidžáb, které zakrývají jen vlasy) jsou ze zákona povinné pouze v Iránu a v Saúdské Arábii, kde žije necelých 5% světové muslimské populace. Tedy mnoho povyku pro nic? Proč ne, když se to někomu hodí, že....

Pokud jsou oddělené prostory pro muže a ženy ve veřejných dopravních prostředcích v některých muslimských zemích diskriminací, nejsou v principu tímtéž druhem diskriminace naše oddělené záchody? Kdo sledoval americký seriál Ally McBealová, tak dobře ví, že tam byly záchody koedukované. Bude tedy IVČRN prosazovat v rámci odstranění všech forem diskriminace žen společné záchody i v naší zemi? Na to se tedy moc netěším.

Pokud muslima bez problémů oddají v mešitě s křesťankou nebo židovkou (ale ne s ateistkou), přičemž v křesťana v křesťanském kostele oddají pouze s křesťankou, tak co je tu vlastně tou diskriminací? Že je ateistům vyhrazen pouze občanský sňatek?

EDIT 1 (na základě diskuse): Tady mi nezbývá než přiznat, že jsem se v podpůrném argumentu (křesťan oddaný v kostele s nekřesťankou) mýlil. Správně by tedy měla věta znít tak, že muslima s křesťankou nebo židovkou oddají v mešitě podle práva šariíja stejně bez problémů, jako křesťana s nekřesťankou v kostele podle Kodexu kanonického práva. Moje mýlka vycházela z 25 let staré osobní zkušenosti, z nejednoznačného výkladu vzájemného vztahu kánonů 1059 a 1071 Kodexu kanonického práva a z toho, že mne nenapadlo na tuto situaci aplikovat biskupský nebo papežský "dispens disparitatis cultus", neboť na něj nevzniká automaticky právní nárok. Nezbývá mi tedy, než závidět všem, kteří se již moudří narodili.

Které z dominantních světových monoteistických náboženství jako jediné připouští rozvod na návrh ženy? Zdůrazňuji, že nemám na mysli občanské rozvody. Neříkejte to Konvičkovi (on by to stejně nepochopil), ale je to právě Islám.

Kdo je vůbec podle Koránu nevěřící? Je to křesťan? Je to žid? V žádném případě......Ale to se dozví jen ten, kdo není líný číst.

Jak vlastně žijí křesťané či židé (případně vyznavači jiné víry či bezvěrci) v zemích, kde je základem právního řádu islámské právo šaríja? Proč nemohou pro tento rozpor se svou vírou či svědomím sloužit v ozbrojených silách a musí platit zvláštní daň? A jak se to v principu liší od nám dobře známé civilní služby, kdy mladíci pro rozpor se svou vírou či svědomím nemohli sloužit v ozbrojených silách a platili zvláštní daň v podobě jedenapůlnásobku doby vojenské služby, kterou museli povinně odsloužit např. v nemocnicích nebo jiných zařízeních sociálních služeb?

A kterých muslimských zemí je na světě více - těch, které mají ryze sekulární zákonodárství nebo těch, které do svého právního systému integrují právo šaría? Na to se raději Konvičky neptejte, protože jako docent by musel buď lhát nebo přiznat své manipulátorství, protože těch prvních je nejméně dvakrát víc (zdroj zde)

S kým vlastně sousedí ten pověstný "islámský stát" (jinými slovy - má nějaké mezinárodně uznané hranice?). A kdy vlastně podle teorie státu a práva vzniká stát? Když se za něj nějaká brutální teroristická organizace prohlásí, jako v tomto případě?

Proč nejrigidnější muslimský stát světa - Saúdská Arábie buduje na své severní hranici vysokou zeď s ostnatými dráty a střílnami proti "islámskému státu", když je to podle manipulátora Konvičky "fšecko jedna a ta samá islámská verbež"?

Jakého vyznání byla asi ta žena, kterou kulturně zaostalí fanatici (údajně) ukamenovali ve jménu Boha velikého a všemohoucího (arabsky Allah Akbar)? Jakého vyznání byly školní děti zavražděné nedávno na afghánsko-pákistánském pomezí? Nebyly ty oběti náhodou také muslimové?

Když někdo vyvraždí Vaše děti - jste extremista, když voláte po jeho smrti? Tohle je totiž právě širší kontext onoho často uváděného a úmyslně vytrženého citátu z Koránu "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete...". Mimochodem - i ten samotný text v Koránu pokračuje: "Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat." A je nějaký rozdíl mezi zabitím vojenského (a řádně jako bojovníka označeného) nepřítele ve válce vedené na obranu své země na straně jedné a zabíjením nevinných a bezbranných civilistů na straně druhé? Pro Konvičku zřejmě ne, ale Korán má pro zabíjení vojenských nepřátel v boji jiné slovo ("Katl" = zabití vojáka vojákem v boji, nebo "Wa-qtulú" = válčení) než pro vraždění nevojáků. A schválně hádejte jaké slovo pro zabíjení je použito v originále právě této citované věty? Ostatně i samotné slovo "džihád" znamená v překladu kromě obecného slova "boj" také "úsilí". Takže pozor - když bojujete například s chřipkou, jste také džihádisté!

Pokud je rychlé přetnutí hlavní tepny vedoucí do mozku velkým a ostrým nožem (Halal podle muslimů nebo Košer podle židů) týrání zvířat, co je potom tohle? Vegetariánství?

Ze které svaté knihy pochází citát: "Nebudiž žádného donucování v náboženství"? Konvička to sice neuslyší rád, ale je to z Koránu.

Co jsou to vlastně ty "islámské soudy", které jsou v některých zemích zřizovány pro věřící? Při troše studia zjistíte, že se vlastně jedná o obdobu notářských úřadů (to jsou přeci u nás také soudní komisaři), kteří mají muslimským věřícím usnadnit některé úkony podle islámského práva, aby za nimi nemuseli jezdit tisíce kilometrů daleko nebo do zemí, kde jim třeba hrozí smrt. Jenže to nikdo nečte....

Našlo by se mnoho dalších mýtů v této oblasti, které lze při troše studia snadno vyvrátit, ale obávám se, že i v tomto případě platí "mnoho zajíců - myslivcova smrt". Populisté i lůza jsou zastoupeni na obou stranách pomyslné barikády. Jejich bytostným zájmem je poštvat někoho proti někomu a mít z toho užitek - především nárůst vlastní moci. Zároveň se jedná o skupiny nejhlasitější a nejviditelnější. Skupinové myšlení (groupthink - i když více se mi zamlouvá překlad "Skupinová hloupost") je přítomné na obou stranách. Není v jejich zájmu situaci vyřešit, ale naopak vyostřit. Na obou stranách také existuje dost těch, kteří populistům na zakázku připraví politické kampaně a mediální masáže podle jejich představ a zadání. Digitální střih je leckdy mocnější zbraní než jaderná puma. Šíření vzdělanosti a informací je ohrožuje, ale zavírání úst odpůrcům cestou jejich uvěznění již nefunguje - svět je už přeci jen o něco dál. Tak se alespoň snaží vytočit "volume" řevu lůzy na maximum tak, aby se hlasy rozumu staly ojedinělými a pokud možno zanikly - nejlépe ušlapáním v davu.

Brutální terorismus tzv. "islámského státu" je třeba potlačit všemi dostupnými vojenskými prostředky, ale řev tupé a nevzdělané lůzy vedený manipulátory proti jednomu z nejrozšířenějších světových náboženství takovýmto účinným prostředkem rozhodně není.

Stále ještě věřím, že rozum v našich končinách není odsouzen k zániku.

EDIT 2 (na základě diskuse): Jelikož jsem v závěru několikrát použil slovo "lůza", rád bych vysvětlil, koho považuji za příslušníka lůzy a koho nikoli. Za lůzu v žádném případě NEPOVAŽUJI nositele jiného (byť i k tomu mému zcela protikladného) názoru. Za lůzu však považuji především ty, kteří oč méně znají, o to méně pochybují a už vůbec nikdy nepochybují sami o sobě. Jsou stateční pouze v anonymním davu, znají perfektně svá práva a zároveň povinnosti těch druhých. Rozlišují svět zásadně na "my" a "oni", přičemž "oni" jsou vždy "ti nahoře", bez ohledu na jejich politickou či jinou orientaci. Lůza se nestydí popírat vědecké poznatky na základě titulků z Blesku a požaduje tvrdou ruku vůdce, který by jednou pro vždy s těmi "oni" zatočil a to nejlépe tak, aby lůza nemusela dělat nic namáhavého nebo nezábavného, hlavně nedejbože přemýšlet nebo vzdělávat se. Pokud výše uvedené znaky naplňujete kumulativně - pak jste v mých očích lůzou. Pokud nikoli - dovedu si Vašeho názoru vážit.

Autor: David Ondrejkovič | neděle 31.5.2015 11:55 | karma článku: 20.00 | přečteno: 2392x

Další články blogera

David Ondrejkovič

ČSSD by se měla rozhodnout mezi obsahem a formou

Pojďme se na povolební situaci podívat v klidu a bez hysterie. Máme tu prostě "fait accompli", jak je teď módní říkat. Slovy klasika: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat".

22.10.2017 v 14:47 | Karma článku: 14.08 | Přečteno: 2295 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jana Slaninová

Proč sádlo milovati lze

Sádlo jest esencí přírody. Kromě chuti, vůně a konzistence před a po (vyškvaření), má léčivých účinkův. Pokud se člověk dostane do stavu zajizvení, tlaková masáž sádlem, jest pravým požehnáním.

18.2.2019 v 20:26 | Karma článku: 23.77 | Přečteno: 429 | Diskuse

František Skopal

O hlubokém omylu stoupenců gnostického křesťanství

Gnostické křesťanství je křesťanstvím, uznávajícím kosmický princip Krista. Jde o všeobsáhlý, božský princip, nacházející se nad hmotným světem.

18.2.2019 v 14:18 | Karma článku: 9.11 | Přečteno: 372 | Diskuse

Jana Neuwerthová Šmýdová

Co všechno chcete stihnout, než zemřete?

Zkoušeli jste někdy pracovat “jenom” 40 hodin týdně? Člověku zůstane spousta volného času. Odpočine si, ponoří se i do jiných činností a ráno jde do práce s větší radostí a energií.

18.2.2019 v 10:04 | Karma článku: 18.00 | Přečteno: 847 | Diskuse

Otakar Vagner

Teď v písni záchvěvu dotknu se nebe... (Zpověď a lament puberťáckého kytaristy)

Každý zná ze svých puberťáckých let touhu blýsknout se před dívkami hrou na kytaru. Nebo hrát v nějaké hudební skupině!

18.2.2019 v 9:18 | Karma článku: 9.77 | Přečteno: 83 | Diskuse

Martin Faltýn

V pondělí se prý moc nečte

Maximálně tak, co řekl zvnovuzvolený Babiš. co na to Zeman... A pokud prý chci "nahonit karmu", je nejlépe psát o víkendu. Jenže je pondělí a já píšu: o víkendu. A co dělat, když se vám smůla lepí na paty?

18.2.2019 v 8:08 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 156 | Diskuse
Počet článků 18 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4011

Přemýšlivý zaměstnanec středního věku, kterého štve šlendrián v každé oblasti, ačkoli ví, že se jej jako každý jiný člověk na zeměkouli také občas (nerad) dopouští. Nemám rád populismus zneužívající nízkou úroveň znalostí. Zcela nesmiřitelný postoj mám vůči křivdě v jakékoli podobě a dále vůči osobám se zločinnými úmysly zneužívajícím svou momentální převahu nad jinými lidmi v kterékoli oblasti. Štve mne občasná nízká úroveň vymahatelnosti práva v našem státě i to, že tento stav prospívá a vyhovuje především osobám s nečistými úmysly, které se tím navíc neváhají chlubit.

Najdete na iDNES.cz